PhD projects studied within Proteome Center PMMA Hradec Králové

Témata doktorských studijních prací zpracovávaných v rámci Proteomového centra VLA JEP Hradec Králové

  1. Mgr. Blanka Hartmanová – Study of gene expression during interaction of eucaryotic cell and intracellular bacterium Francisella tularensis (Studium genové exprese v průběhu interakce eukaryotické buňky a intracelulární bakterie Francisella tularensis ), PhD program: medical biology, Faculty of Medicine Hradec Králové UK, supervisors: doc. MUDr. Jiří Stulík, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; started 2002
  1. Mgr. Monika Holická - The influence of cytokines on experimental infection of Francisella tularensis (Ovlivnění experimentální infekce Francisella tularensis působením cytokinů); PhD program: medical immunology, Faculty of Medicine Hradec Králové UK, supervisor: doc. RNDr. Jan Krejsek, CSc.; started 2002
  1. Mgr. Martin Hubálek - Comparative proteomic analysis of different strains of Francisella tularensis with identification of unique proteins by mass spectrometry (Komparativní proteomová analýza mikrobů Francisella tularensis s identifikací jedinečných proteinů hmotnostní spektrometrií ); PhD program: biochemistry, Faculty of Science MU Brno, supervisors: doc. MUDr. Jiří Stulík, CSc., prof. RNDr. Igor. Kučera, DrSc.; started 2002
  1. Mgr. Irena KasalováProtein posttranslational modification analysis by mass spectrometry LC ESI MS/MS (Analýza posttranslačních modifikací proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie typu LC ESI MS/MS); PhD program: analytical chemistry, head of the project: Prof. dr. Josef Havel, DrSc., supervisors: dr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc., doc. RNDr. Aleš Macela, CSc.; started 2002 
  1. Mgr. Juraj Lenčo Proteomic study of model phagocytic cell lines during interaction with intracellular pathogenic bacterium Francisella tularensis (Proteomová studie modelových fagocitujících buněk v průběhu interakce s intracelulárním bakteriálním pathogenem Francisella tularensis); PhD program: medical biology, Faculty of Medicine Hradec Králové UK, supervisors: prof. MUDr. RNDr.  Miroslav Červinka, CSc., doc. MUDr. Jiří Stulík, CSc.; started 2002
  1. Ing. Věra Neubauerová, PhDComplex proteomic analysis of pathogenic microorganisms Borrelia sp. (Komplexní proteomová analýza patogenních mikroorganismů druhu Borrelia); PhD program: microbiology, PMMA Hradec Králové, supervisor: doc. RNDr. Aleš Macela, CSc. started 2002
  1. MUDr. Jakub Novosad - The changes of membrane and intracellular molecules of mouse macrophages after experimental F. tularensis infection (Změny membránových a nitrobuněčných molekul makrofágů po infekci Francisella tularensis); PhD program: medical immunology, Faculty of Medicine Hradec Králové UK, supervisor: MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; Started 2002
  1. Mgr. Sylva Szkanderová - Early diagnosis of radiation-induced damage of MOLT-4 cells on the molecular level; PhD program: radiobiology, PMMA Hradec Králové, supervisor: doc. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc; started 2001